Mobila Däckställ För Däckförvaring

däckställ
Smart däckförvaring

I bilverkstaden är det viktigt att kunna förvara sina däck. Den bästa lösningen för detta ändamål är att använda sig av olika typer av mobila däckställ eller vanliga som installeras permanent på en plats i lokalen.

Däck kan förvaras på flera olika sätt. De vanligaste förvarningsmetoderna är vertikal och horisontell däckförvaring. Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Den horisontella förvarningsmetoden möjliggör att fler däck kan förvara på höjden, men nackdelen är att de måste lyftas ut med exempelvis en truck.

Vertikal däckförvarning är den vanligaste varianten i mindre verkstäder eftersom det är enkelt att bara rulla ut däcken för hand. Nackdelen är att det inte går att förvara lika många på höjden och att däcken som ligger på det högsta hyllplanet kan vara svårt att få ut för hand.

Tillgänglighet är en faktor som är viktig inom däckförvaring. Mobila däckställ gör att man kan uppnå optimal förvaring genom att utnyttja lokalens utrymme på ett maximalt sätt. Detta gör att man får ergonomisk förvaring utan att påverka däckens kvalité.

Givetvis krävs det skräddarsydda lösningar för de som behöver ett riktigt höglager. I dessa fall krävs det att man verkligen går igenom lokalens fulla kapacitet med hänsyn till höjd, djup och bredd.

I större lager vill man helst använda sig av pallsystem för att förvara sina däck. Helst bör man också välja ett mobilt system. De mobila däcksystemen installeras vanligtvis på räls ingjutet i golvet, men det går också att lägga dem direkt ovanpå det befintliga verkstadsgolvet. Man måste därefter välja om man behöver ett manuellt eller elektriskt drivsystem. Det är självklart enklare med ett elektriskt system, men man får räkna med att öppnings- och stängningstiden kan ligga på mellan 30-60 sekunder beroende på hur det är konfigurerat. Med ett elektriskt system kan man också öka sin säkerhet mot stölder med hjälp av PIN-kod. Det är alltså smartare att välja ett elektriskt däckställ om det primära syftet är att lokalen ska användas för däckförvaring.